ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ 5 โดยครูสุภา พงษ์ชีพ

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ว23102 วิทยาศษสตร์ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาีคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 หน่วยที่ 1 พันธุกรรม โดย ครูสุภา พงษ์ชีพ ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ อันดับ คศ.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร และ

แก้ไขล่าสุด - วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2012 เวลา 15:34 น.

Back to top